Presentació

El Departament de Tecnologia Agroalimentària està implicat en la docència dels títols de Grau en Enginyer Agroambiental i Agroalimentari i en Ciència i Tecnologia dels Aliments, a més de la Licenciatura en Enologia. El Departament ofereix dos títols de Màster Oficial: Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme, i Ciència Tecnologia i Control dels Aliments. Tots dos conduents al Programa de Doctorat en Recursos i Tecnologies Agroalimentàries. El professorat del Departament está implicat en línies de recerca en Tecnologia del Aliments  i en Producció Animal. Les línies de recerca en Tecnologia dels Aliments són:  tecnología postcollita, centrada en l’ús de tractaments no contaminants i respectuosos amb el medi ambient per a millorar la qualitat i vida útil dels vegetals; contaminants químics en aliments, centrat en la detecció d’Arsènic en aliments; anàlisi sensorial; industrialització d’aliments d’orige animal, centrat en l’aplicació de fibres i compostos bioactius extrets de subproductes vegetals,  i l’ús d’olis essencials i altres conservants naturals. En  Producció Animal les línes de recerca són: tecnologia de la munyida de petits remugants, centrada en garantir el benestar dels animals i les mesures a nivell de granjar necessàries per a garantir la seguretat aimentària, y d’una altra banda la genética quantitativa aplicada a la producción de carn de conill, centrada en millorar la qualitat de la carn i el benestar dels animals. El Departament està integrat com a membre investigador dins la Plataforma Tecnològica de Seguretat Alimentària de la Generalitat Valenciana.

 

 

 Escola Politècnica Superior d´Orihuela (EPSO) 

Departament de Tecnologia Agroalimentària 

Ctra. de Beniel, Km. 3,2, 03312 ORIHUELA (ALICANTE)

E-mail: tecnoagr@umh.es

 Tel.: 96 674 9728 – Fax: 96 674 9677

14 març 2013