Àrees

El nostre Departament està constituït per dos àrees de coneixement: Tecnologia dels Aliments i Producció Animal. Dintre de cada àrea trobareu els grups de recerca en funció del seu camp d’especialització. L´equip humà del nostre Departament realitza docència, investigació aplicada i transferencia de coneixement al sector productiu i a les industries agroalimentaries.

 

14 febrer 2013