Presentació

L’àrea de Producció Animal imparteix la seua docència en les titulacions de Grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsGrau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, i d´Enginyer Agrònom (2n cicle) (P98), a més de docència en el Màster Universitari en Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme, el Màster Universitari en Investigació en Ciència, Tecnologia i Control dels Aliments,  el Màster Universitari en Gestió i Disseny de Projectes i Instal.lacions i en el Doctorat en Recursos i Tecnologies Agroalimentàries. El personal de la nostra àrea està organitzat en diversos grups d´investigació sobre els quals podeu trobar informació en aquest blog i que ofereixen serveis a la comunitat universitària, a l’empresa i al sector primari, com són la realització de cursos de formació, estudis socioeconòmics del sector ramader, assessorament en maneig i gestió de ramaderies i Programes de Millora de Qualitat de productes ramaders, entre uns altres. Per a poder realitzar les activitats de recerca i docència comptem amb laboratoris docents, laboratoris de recerca i unes granges docents amb 2 edificis: un de conills i un altre de xicotets remugants (cabres i ovelles).

Grups d´Investigació

Galeria Fotogràfica

14 març 2013